Onderhoudscontract

Onderstaand vind u het onderhoudscontract van Rozendaal Montage.

Rozendaal Montage is gevestigd aan de Godfried Bomansweg 18, postcode 3446 ZN te Woerden.
Een onderhoudscontract van Rozendaal Montage bedraagt € 65 excl. BTW. Opzegging van het onderhoudscontract dient 2 maanden voor het einde van het contractjaar te geschieden.

De onderhoudswerkzaamheden die verricht worden ten behoeve van andere dan garantie en/of onderhoudswerkzaamheden worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Componenten, waarvoor geen garantiebepalingen meer gelden, zullen bij slijtage en/of achteruitgang, indien die de werking van het systeem benadeelt, worden vervangen voor rekening van de opdrachtgever.

Onderhoud
De onderhoudswerkzaamheden zullen 1 keer per jaar plaatsvinden en bestaan uit controle van de warmtewisselaar, controle en zonodig reinigen van de brander en ventilator, indien nodig afstellen van de branderdruk, controle waterdruk en zonodig bijvullen en controle van de ketel op een goede en veilige werking.

Storingen
Bij storingen betaalt u geen voorrijkosten. Onder storingen wordt niet verstaan, werkzaamheden aan leidingen of radiatoren, bijvullen en ontluchten buiten het jaarlijks onderhoud, aansteken van de waakvlam (tenzij deze niet brandend te houden is), verhelpen van storingen veroorzaakt door derden, ontbreken van gas, netspanning of batterijen, zoeken c.q. verhelpen van lekkage buiten de mantel van de cv-ketel en tenslotte reparaties aan zonneboilers en panelen.

Na ontvangst van een storingsmelding zal binnen 24 uur de storing worden verholpen.

De installateur heeft de bevoegdheid om latere veranderingen in het loon- en prijspeil aan de opdrachtgever in alle redelijkheid door te berekenen.

Vraag een onderhoudscontract aan!

Rozendaal Montage,
Ronald Rozendaal